Gạch không nung chiếm khoảng 26,5% so với tổng sản lượng VLXD
Mtđt25/08
Đây là thông tin được cập nhật tại Hội thảo Sử dụng vật liệu gạch không nung (GKN) và cát nghiền trong các công trình xây dựng diễn ra mới đây.
Tin mới nhất
1 2 3 4 ... 5