UBND phường Ngã Tư Sở có buông lỏng quản lý chợ cóc phố Cầu Mới?
An Yên12/02
Trong đề án số 693/ĐA-UBND về việc tổ chức, quản lý sắp xếp chợ tạm, chợ cóc mà UBND phường Ngã Tư Sở ban hành có nêu rõ, cho phép họp chợ cóc trên phố Cầu Mới từ 4h đến 7h30 sáng hàng ngày.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 27