Hà Nội: Người dân nói vì về thiết bị thông minh thay thế loa phường?
Mtđt12/10
Sau một thời gian thí điểm, nhiều người cho cho rằng thiết bị thông minh thay thế loa phường không phát huy tác dụng.
1 2 3 4 5 6 ... 199