Hà Nội sẽ công khai các dự án chậm triển khai 6 tháng/lần
Mtđt18/02
Sau rà soát, nếu phát hiện các dự án có sai phạm, UBND Thành phố sẽ đăng công khai danh mục các dự án chậm triển khai, các dự án vi phạm định kỳ 6 tháng/lần.
1 2 3 4 5 ... 275