Lắp camera phạt nguội vỉa hè: Người dân nói không khả thi?
Nhóm PV19/12/2017
"Đừng chỉ nghĩ đến việc làm, xong không nghĩ đến quyền lợi của mọi người, phải nghĩ đến việc làm lâu dài, đồng thời phải tuyên truyền mang tính chất bắt buộc”, ông Phạm Phúc Trân chia sẻ