Vườn hoa Nguyễn Trãi Hà Đông bị 'xẻ thịt': Trách nhiệm thuộc về ai? 
Đào Sơn29/03/2018
Trước sự tồn tại hoạt động kinh doanh trái phép ở Vườn Hoa Nguyễn Trãi Hà Đông, Hà Nội từ nhiều năm qua, dù có chỉ đạo nhưng cơ quan quản lý 'phớt lờ', đẩy trách nhiệm.