DA Vũng Tàu Gateway: Ký duyệt bản vẽ dù sai quy hoạch phê duyệt!?
Nhóm PV08:57 sáng
Bản vẽ kèm theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch từ lần 4 đến lần 7 sau này của dự án Vũng Tàu Gateway bỗng nhiên “nhảy” thành 30 tầng dù không có nội dung thay đổi.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 50