Quản lý tốt chất thải rắn là yếu tố để đô thị phát triển bền vững
KTS. Trần Huy Ánh11:05 sáng
Đô thị phát triển làm gia tăng lượng chất thải rắn, việc quản lý chất thải rắn đô thị đang tồn tại nhiều bất cập… Việt Nam và các tổ chức thế giới làm gì để đô thị phát triển bền vững?
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 180