Công tác chuẩn bị kỹ thuật trong đồ án quy hoạch xây dựng đô thị
Mtđt05:33 chiều
Bài viết đề cập đến chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về san nền thoát nước mưa trong các đồ án quy hoạch, chỉ tiêu quan trọng tác động trực tiếp đến quá trình chống ngập úng, bảo vệ an toàn cho đô thị.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 222